Användarverktyg

Webbverktyg


motion

Motion

En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis ett parlament, en bolagsstämma eller en förenings årsmöte1)

Skriva en motion

En motion är inte svår att skriva. I grunden går en motion ut på att ge ett förslag på något som ska göras, till exempel en förändring.

För att göra en motion bra behövs några komponenter. Här kommer lite hjälp på traven.

  • Välj en rubrik som i kort beskriver vad förslaget går ut på
  • Berätta om bakgrunden och av vilka anledningar du lägger ditt förslag.
  • Skriv förslaget och vad det handlar om. Kom ihåg att du vill övertyga resten av mötet så använd ett enkelt språkbruk.
  • Du får yrka2) på vad du vill i en motion. I motioner formulerar man sig i så kallade att-satser. När du har skrivit ditt förslag så ställer du upp det i korthet genom att skriva med att-satser. Det här gör du för att tydliggöra för årsmötet vad du vill.
  • Om din motion innehåller flera förslag, dela upp dom i flera att-satser.
  • Motionen måste skrivas under av förslagsställaren men kan skrivas under av en grupp personer.
  • Om du har flera förslag som handlar om olika saker så är det bättre att lämna en motion för varje förslag.
  • Motionsstopp är den tidpunkten då alla motioner ska ha kommit in för att tas med på årsmötet. Kolla upp när denna tidpunkt är så att du hinner skicka in din motion.
motion.txt · Senast uppdaterad: 2015/01/03 16:50 av fnadde42